Üld- ja müügitingimused

Kassa: Üld- ja müügitingimused
MK Mööbel OÜ (edaspidi Teenuse osutaja), registrinumbriga 12574812, ja klient, kes vormistab Mööblikeskus e-poes tellimuse (edaspidi Klient), sõlmivad käesoleva e-poe kasutuslepingu (edaspidi Leping).
1. Tingimuste kehtivus
1.1. Müügitingimused kehtivad Mööblikeskus e-poe Klientide ja Teenuse osutaja MK Mööbel OÜ vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.
1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Mööblikeskus e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
1.3. Teenuse osutajal on õigus igal ajal teha pakutavasse E-poe teenusesse muudatusi.
1.4. E-poes kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega. E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.
1.5. Mööblikeskus e-poes tellimust vormistades ning ettemaksu sooritades kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.
1.6. Kõik tooted Mööblikeskus e-poes on mõeldud koduseks kasutamiseks, juhul kui toote info juures pole kirjutatud teisiti.
1.7. Kõik tarneajad toodete juures on kirjeldatud tööpäevades või nädalapäevades.
2. Hinnakiri
2.1. Mööblikeskus e-poes müüdavate toodete hinnad on toodud eurodes ning sisaldavad käibemaksu 22%, kuid ei hõlma transpordikulu.
2.2. Teenuse osutajal on õigus igal ajal muuta e-poes kuvatavaid hindu. Kui e-poes on muudetud hindu pärast Kliendi poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Teenuse osutaja väljastama tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega.
2.3. Ostetud toodetele võib sõltuvalt tarnimisviisist lisanduda ka transpordihind, mida kuvatakse ostu vormistamisel.
2.4. Arvel kajastuvad hinnad koos käibemaksuga ning käibemaks on välja toodud ka eraldi reana.
3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine
3.1. Kliendi ostukorv luuakse hetkel, mil Klient on leidnud sobiva toote ning klikkinud lingile „Lisa ostukorvi“. Lisades toote ostukorvi avaneb ostukorv automaatselt.
3.2. Ostukorvis saate vajadusel toodete koguseid muuta või eemaldada. Eemaldamiseks klikkige toote ees oleval „risti“ ikoonil. Muutes toote kogust ostukorvis, vajutage nuppu „Uuenda “. Soovi korral võite jätkata poes ostlemist nupu „Tagasi poodi“ kaudu ning lisada ostukorvi täiendavaid tooteid. Vajadusel saate ostukorvi sisu kontrollida ja muuta paremal üleval asuva lingi „Ostukorv“ abil.
3.3. Ostu vormistamiseks vajutage nuppu „Kinnita tellimus“ ning täitke etteantud väljad: Maksja andmed, Kohaletoimetamise andmed, Kohaletoimetamise viis ja Makseviis. Tellimus loetakse esitatuks kui Tellimuse ülevaate lehel vajutada nupule „Kinnita tellimus“.
Ostu on võimalik vormistada kahel viisil:
  1. Esita tellimus külalisena - ühekordne ost kus andmed salvestatakse ainult selle ostu tarbeks.
  1. Registreeritud kasutaja - võimaldab registreeruda püsikliendiks ning edaspidiste ostude puhul on võimalik ostuprotsessi lihtsamalt ja kiiremalt läbida, sisse logides kasutades salvestatud andmeid.
3.4. Makse info:
Peale tellimuse kinnitamist saadetakse Teile  tellimus ja arve e-posti aadressile.
Müügileping loetakse sõlmituks ning tellimuse täitmist alustatakse juhul kui Klient on 7 tööpäeva jooksul tasunud vähemalt 50% tasumisele kuuluvast summast MK Mööbel OÜ arvelduskontole, kui pole kokkulepitud teisiti. Tellimus ja arve tühistatakse, kui Klient ei ole 7 päeva jooksul arvates arve väljastamisest tasunud ettemaksu.
Järelmaksuga toodete ostmisel täidab Klient järelmaksu taotluse vormi ja jääb ootama vastust.
Järelmaksuga tellimuse puhul alustatakse tellimuse täitmist pärast järelmaksu lepingu edukat allkirjastamist.
3.6. Enne „Kinnita tellimus“ nupule vajutamist on Kliendil võimalik tellimusega tutvuda, selle õigsuses veenduda ning vajadusel andmeid muuta.
3.7. Juba esitatud tellimuse andmete muutmiseks peab Klient ühendust võtma Mööblikeskuse e-poe klienditeenindusega.
3.8. Veebipoes sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel E-R 09.00 - 18.00. Kontaktinfo e-posti aadress: mk.moobel@gmail.com või Mööblikeskus e-poe klienditeeninduse telefon: 56963320
4. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine
4.1. Pärast Lepingu jõustumist antakse Kliendile tooted üle vastavalt  Kliendi poolt valitud viisil, eelnevalt kokkulepitud ajal ning pärast seda, kui tasutud on 100% tellimuse maksumusest.
4.2. Kui Klient on valinud toodete kohaletoimetamiseks meie kullerteenuse ning tasutud on 100% tellimuse maksumusest, võtab MK Mööbel OÜ Kliendiga ühendust pärast toote jõudmist lattu või toote olemasolul laos, et täpsustada toodete kohaletoimetamise aeg ja transpordifirma.
4.3. Tooted antakse kulleri poolt Kliendile üle "transport välisukseni", kui ei ole eelnevalt teisiti kokkulepitud. Enne kauba vastuvõtmist ja saatelehe allkirjastamist soovitame üle vaadata toote pakend. Nähtavate vigastuste korral soovitab Teenuse osutaja kaupa mitte vastu võtta  ning teavitada sellest viivitamatult Mööblikeskus e-poe klienditeenindust.  Või kontrollige koheselt kahjustatud pakendi all olev koht üle. Kauba vastuvõttes kinnitab klient, et kauba üleandmise momendil oli pakend terve või ta on rahul pakendi seisundiga (kaup ei ole vigastatud).
5. Lepingust taganemine
5.1. Kui Klient soovib pärast tellimuse esitamist, mil Kliendile ei ole tellimust üle antud, tellimuse tühistada, siis kohustub Klient sellest võimalikult kiiresti Mööblikeskus e-poe klienditeenindusele teatama.
5.2. Pärast toodete kättesaamist on Kliendil vastavalt Võlaõigusseadusele 14 päeva aega toodetega tutvumiseks. Juhul kui Klient soovib tooteid tagastada ning Lepingust taganeda, kohustub Klient tagastamisõiguse kasutamiseks viivitamatult (kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast kauba kättesaamist) täitma Toote tagastus-vormi (ava siit) ning tagastama toote/tooted neid eelnevalt kasutamata ning originaalpakendis.
Ootamatu defekti ilmnemisel tegutsege järgmiselt:
1. Otsige välja kauba ostuarve.
2. Teatage oma probleemist e-posti aadressile: mk.moobel@gmail.com või helistage klienditeeninduse telefonile 56963320. Kindlasti andke teada kontakteerumisel ostuarve number.
5.3. Tellimuse tühistamisel punktis 5.1. sätestatud juhul või tellimusest taganemise korral punktis 5.2. sätestatud juhul tagastatakse Kliendile ostu eest tasutud summa (ilma transpordi maksumuseta) kliendi poolt esitatud arvelduskontole hiljemalt 30 päeva jooksul arvates tellimuse tühistamisest või tellimusest taganemise kohta teate saamisest, va käesolevate tingimuste punktis 5.5. sätestatud juhtudel.
5.4. Klient kohustub Lepingust taganemisel ja toote/toodete tagastamisel kandma kauba tagastuskulud vastavalt kulutustele seoses toote tagastamisega, välja arvatud juhul kui tagastamisele kuuluv toode ei vastanud tarbija tellimusele
5.5. Kui tagastatav toode on halvenenud või vigastatud kliendi süül ning ei ole tingitud Teenuse osutajast, on Teenuse osutajal õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine, Kliendi poolt toote eest tasutud ning tagastamisele kuuluva summaga.
6. Garantii ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine
6.1. Teenuse osutaja vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 2 aasta jooksul arvates toodete Kliendile üleandmisest.
6.2. Teenuse osutaja ei vastuta:
1) Kliendi süül toote halvenemise/kahjustumise eest;
2) puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel;
3) toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.
6.3. Toote nõuetele mittevastavuse või toote juures puuduste avastamisel peab Klient täitma toote tagastuse-vormi hiljemalt 1 kuu jooksul arvates toote nõuetele mittevastavuse või toote juures puuduse avastamisest. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Klient õiguse tugineda toote nõuetele mittevastavusele.
6.4. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Kliendil õigus nõuda varuosi, toote asendamist nõuetele vastava toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode Teenuse osutaja kulul.
6.5. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordi maksumusega) Kliendi poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.
6.6. Tagastamise õigus puudub madratsitel.
7. Isikuandmed ja nende kasutamine
7.1. Klient annab selge ja teadliku nõusoleku Teenuse osutajale enda isikuandmete töötlemiseks.
7.2. Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel või konto loomisel. Kliendi poolt sisestatud Teenuse osutajale teatavaks saanud isikuandmed, kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks.
7.3. Teenuse osutaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.
7.4. Teenuse osutaja jätab endale õiguse edastada Teenuse kasutajat puudutavaid isikuandmeid isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning see toimub Teenuse kasutaja või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.
7.5. Kliendil on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või paluda kõrvaldada oma isikuandmed registrist.
7.6. Klient annab Teenuse osutajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.
7.7. Klient annab Teenuse osutajale nõusoleku saata müügipakkumisi Kliendi e-posti aadressil juhul kui Klient on selleks eelnevalt nõusoleku andnud.
8. Vastutus ja vääramatu jõud
8.1. Teenuse osutaja vastutab Kliendi ees ja Klient vastutab Teenuse osutaja ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
8.2. Teenuse osutaja ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Teenuse osutaja ei saanud mõjutada (vääramatu jõud).
9. Muud tingimused
9.1. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
9.2. Lepingus toodud tingimustega tutvumine on Kliendile kohustuslik.
9.3. Tellimuse esitamisel, märkides linnukesega vastavas aknas „Olen läbi lugenud Kassa Üld- ja müügitingimused ning nõustun nendega.”, nõustub Klient, et on tutvunud Lepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Lepingus toodud tingimustega.